Fons
Color de pell
Cap
Boca
Ulls
Tipus cara
Pentinat
Pentinat
Color cabell
Roba
Part superior
Color part superior
Part inferior
Color part inferior
Calçat
Color calçat
Abric
Disfressa
Objetctes mà
Mà esquerra
Mà dreta
Complements
Complement
Ulleres
Mascareta
Extres
Extres