Fons
Figura
Color de pell
Cap
Boca
Ulls
Tipus de cara
Pentinat
Pentinat
Color cabell
Roba
Part superior
Color part superior
Part inferior
Color part inferior
Calçat
Color calçat
Abric
Disfressa
Objectes mÀ
Mà dreta
Mà esquerra
Complements
Complement
Gorres
Ulleres
Mascareta
Extres
Extres
Objectes superiors
A sobre
Objectes fons
Darrere